Wabron

Welkom op de site van Wabron – Waterbron Onderhoud. Wabron verzorgt het onderhoud van waterbronnen. Door pomponderhoud, bronreiniging en bronregeneratie gaan uw bronnen langer mee en kunnen ze een hogere opbrengst leveren.

Waterbron

Een bron of wel is een plaats waar water uit de grond komt. Men onderscheidt natuurlijke bronnen en kunstmatige bronnen. Een kunstmatige bron (ook wel Waterwinput, of Winput) wordt aangelegd. Wanneer een waterwinput gewenst of noodzakelijk is voor de waterlevering komt allereerst het ontwerp aan bod. Diepte en diameter van het filter, pompcapaciteit en geometrie van de putkelder zijn cruciaal voor een goede waterput. Op basis van het ontwerp wordt met aanleg van de waterwinput gestart. Diverse boorbedrijven kunnen verschillende types, dieptes en diameters voor de boringen realiseren.

Waterbrononderhoud

Na de inbedrijfname heeft elke bronput onderhoud nodig voor een goede levensduur. Bij 2 op de 3 waterwinputten treedt verstopping op door chemische, mechanische of biologische processen. Verder moeten de onderwaterpomp en stijgleidingen af en toe gereinigd of vervangen worden. Ook de putkelder mag niet vergeten worden in het onderhoud, hier is vaak de elektrische aansluiting te vinden.

Behalve onderhoud is monitoring van belang. Door middel van het periodiek peilen van de winput, kan middels de belangrijkste putspecifieke parameters zoals afpomping, filterweerstand en specifiek debiet en het periodiek meten van de elktrische waardes van de pomp de toestand van de complete waterwinput bepaald worden. Op basis daarvan kan er tijdig preventief en/of curatief onderhoud gepleegd worden.