Regeneratie

Regeneratie van een waterbron

Bij regeneratie wordt de hele opbouw van een bron behandeld. Zowel de stijgbuis en het filter als de omstorting en boorgatwand worden geregenereerd. Methodes die wij hiervoor gebruiken zijn een combinatie van mechanische en chemische technieken. Het inbrengen van regeneratiemiddelen in combinatie met jutteren (sectiegewijs afpompen) is veelal het meest effectief.