Bronverwijdering

Het verwijderen van een waterbron

Wanneer een waterbron niet meer gebruikt wordt dient deze op de juiste manier te worden verwijderd (ook wel amoveren). Doordat we het op een juiste manier verwijderen krijgt vervuiling van hogere lagen geen kans om via een oude waterbron een diepe watervoerende laag te bereiken en te besmetten. Het verwijderen van een waterbron gebeurt in principe door het filter te vullen met grind en de stijgbuis ter hoogte van de doorboorde kleilagen ruim overlappend te vullen met klei. In de voormalige waterbron wisselen zich grind en klei zo af. Het bovenste deel wordt afgevuld met beton, door een ruime overmaat toe te passen ontstaat een zogenaamde paddenstoel waardoor vervuiling in eerste instantie langs de bronbuis wordt geleid en geen mogelijkheid heeft erin te sijpelen.

Voor het amoveren van de waterbron wordt door de opdrachtgever op basis van de boorstaat een aanvulschema opgesteld. Na verwijderen wordt het aanvulschema indien nodig aangepast en opgeslagen om aan te tonen dat de bron juist is verwijderd en geen besmettingsgevaar meer kan opleveren.