Brontechniek

Wabron verzorgt het onderhoud van waterbronnen. Door pomponderhoud, bronreiniging en bronregeneratie gaan uw bronnen langer mee en kunnen ze een hogere opbrengst leveren.

Bronontwerp

Het ontwerp van een waterbron Het ontwerp van een waterbron bestaat uit het ontwerp van het waterwindeel (filters, stijgbuis, stijgleiding) en het ontwerp van de behuizing.

Brononderhoud

Het onderhoud van een waterbron Na de inbedrijfname heeft elke bronput onderhoud nodig voor een goede levensduur. Bij 2 op de 3 waterwinputten treedt verstopping op door chemische, mechanische of biologische processen. 

Pomponderhoud

Het onderhoud aan de pomp Voor het behoud van de pomp en energie-efficiëntie dient de onderwaterpomp in een waterbron regelmatig onderhouden te worden. Verwijderen van aanslag en bijvullen van koelvloeistof zorgen voor behoud van de pomp. Na verloop van tijd is de pomp technisch afgeschreven en zal deze gereviseerd of vervangen moeten worden.

Regeneratie

Regeneratie van een waterbron Bij regeneratie wordt de hele opbouw van een bron behandeld. Zowel de stijgbuis en het filter als de omstorting en boorgatwand worden geregenereerd. Methodes die wij hiervoor gebruiken zijn een combinatie van mechanische en chemische technieken. Het inbrengen van regeneratiemiddelen in combinatie met jutteren (sectiegewijs afpompen) is veelal het meest effectief.

Reiniging

Reiniging van een waterbron Onder reiniging van een waterbron wordt het reinigen van de stijgbuis en het filter verstaan. Dit passen we toe indien er sprake is van filterweerstand of aangetroffen versmering. Met behulp van mechanische technieken zoals hoge druk reinigen wordt de aanslag verwijderd.

Bronverwijdering

Het verwijderen van een waterbron Wanneer een waterbron niet meer gebruikt wordt dient deze op de juiste manier te worden verwijderd (ook wel amoveren). Doordat we het op een juiste manier verwijderen krijgt vervuiling van hogere lagen geen kans om via een oude waterbron een diepe watervoerende laag te bereiken en te besmetten.