Brononderhoud

Het onderhoud van een waterbron

Na de inbedrijfname heeft elke bronput onderhoud nodig voor een goede levensduur. Bij 2 op de 3 waterwinputten treedt verstopping op door chemische, mechanische of biologische processen. Verder moeten de onderwaterpomp en stijgleidingen af en toe gereinigd of vervangen worden. Ook de putkelder mag niet vergeten worden in het onderhoud, hier is vaak de elektrische aansluiting te vinden.

Behalve onderhoud is monitoring van belang. Door middel van het periodiek peilen van de winput, kan middels de belangrijkste putspecifieke parameters zoals afpomping, filterweerstand en specifiek debiet en het periodiek meten van de elktrische waardes van de pomp de toestand van de complete waterwinput bepaald worden. Op basis daarvan kan er tijdig preventief en/of curatief onderhoud gepleegd worden.