Reiniging

Reiniging van een waterbron

Onder reiniging van een waterbron wordt het reinigen van de stijgbuis en het filter verstaan. Dit passen we toe indien er sprake is van filterweerstand of aangetroffen versmering. Met behulp van mechanische technieken zoals hoge druk reinigen wordt de aanslag verwijderd. Een HD-reiniger heeft van de mechanische reinigingsmethodes het beste resultaat, hierbij wordt ook aanslag in en net achter de filterspleten verwijderd.