Regeneratie drinkwaterbronnen

Hier wordt een waterwinput geregenereerd voor Drinkwaterbedrijf Vitens.